پرش به محتوای اصلی

تعداد دانشگاهای استان

غیر دولتی

برحسب واحد

دانشگاه آزاداسلامی: ۲۳                  موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی: ۳۳

دولتی

برحسب واحد

دولتی :  ۳     پیام نور:  ۲۳        آموزشکده فنی:             مرکز تربیت معلم:          دانشگاه جامع علمی کاربردی:   ۴۸

اطلاعات مربوط به سرویسهای ارتباطات و فناوری اطلاعات

تعدادتلفن ثابت منصوبه استان : ۲۶۲۰۴۶    تعدادتلفن ثابت منصوبه شهری :              تعداد تلفن منصوبه روستایی:

تعدادتلفن ثابت دایری استان : ۲۴۵۰۰۰   تعدادتلفن ثابت دایری شهری :                 تعداد تلفن دایری روستایی :

ضریب نفوذ تلفن ثابت استان : ۲۷٬۵       ضریب نفوذ تلفن شهری :                  ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی :

ضریب نفوذ تلفن ثابت کشوری : ۳۷٬۳ % 

ضریب نفوذ اینتر نت :

شبکه فیبرنوری کل استان :         فیبر شهری :                  فیبر بین شهری :

 


تعداد شماره

ضریب نفوذکشوری

پوشش جمعیتی

پوشش استانی و کشوری

پوشش جاده ای

همراه اول:

 

 

 

 

 

ایرانسل:

 

 

 

 

 

رایتل:

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به uso

تعدادروستاهای بالای 20 خانوار:

تعداد روستاهای زیر 20 خانوار:

روستاهای بالای 20 خانوار دارای ارتباط خانگی:

روستاهای زیر 20 خانوار دارای ارتباط:

تعدادمراکز ADSL:

تعداد مراکز آماده واگذاری:

تعداد روستاهی دارای پوشش تلفن خانگی:

پست استان

تعداد دفاتر ICT :

تعداد سرویسهای پستی :

میانگین سرانه مرسوبات به جمعیت استان :

فعالان بخش ICT

تعدادشرکتهای فعالان حوزه ASP :

تعداد شرکتهای فعالان در حوزه ICT :