پرش به محتوای اصلی

مهم : جهت اطلاع از تعداد و مشخصات دفاتر موجود و درخواست های ثبت شده دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی می توانید در اینجا کلیک نمایید.

 

فهرست تامین کنندگان خدمات دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)روستایی

  # نام شرکت شناسه ملی نشانی اینترنتی حوزه ارائه خدمت در دفاتر
  ۱ تجارت الکترونیک فرهیختگان برتر ۱۴۰۰۸۴۲۵۳۲۷ www.fbi.ir خدمات بیمه ای و خدمات آموزش و پرورش
  ۲ شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان ۱۰۳۲۰۲۰۸۱۵۲ www.epishkhan.ir خدمات دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی
  ۳ شرکت توسعه اطلاعات و ارتباطات آتی ساز(آیتی ساز) ۱۴۰۰۸۰۱۹۷۰۰ www.itpishkhan.ir خدمات الکترونیک شبکه فناوری و نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری
  شرکت نوین عرضه گستر دهر       
   شرکت فناوری اطلاعات مکارم شرق ایرانیان      
   6  شرکت چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات رجاء      
   7  شرکت گرایش تازه کیش