پرش به محتوای اصلی

 

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم ارباب رجوع)

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده زیر مار در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
شفافیت فرآیندی
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت و قضاوت های شخصی
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت و قضاوت های شخصی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
تسلط بر فرایند
زمان فرایند
نظام مند بودن فرایند
کلیت فرایند
اطلاعات عمومی
به کدام قسمت از اداره کل و به چه منظوری مراجعه داشته اید:
*
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم "به نحو مطلوب" برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
پیشنهادات و نقطه نظرات خود را بطور خلاصه بنویسید: