پرش به محتوای اصلی

مراحل تغییر مکان:

در صورت اطلاع و رعایت کامل مفاد آیین نامه دفاتر پیشخوان مراحل زیر برای تغییر مکان ارائه خدمت پس از در نظر گرفتن محل جدید مطابق مفاد آئین نامه باید انجام شود:

1- نسبت به ثبت درخواست خود به سامانه https://licensing.cra.ir مراجعه نمایید.

2- بازدید اولیه دبیرخانه از محل پیشنهادی

3- طرح و بررسی موضوع در کمیته فنی ذیل کارگروه

4- طرح و بررسی نتیجه کمیته فنی در کارگروه

5- الف)در صورت عدم تایید کارگروه، مراحل باید از ابتدا با مشخص نمودن محلی دیگر آغاز گردد

ب)در صورت تایید کارگروه، فرم اماکن و شهرداری توسط دبیرخانه تکمیل و به دارنده پروانه تحویل می­گردد.

6- الف) در صورت تایید اداره اماکن نیروی انتظامی و شهرداری ارائه اصل پروانه به دبیرخانه کارگروه

ب) درصورت عدم تایید اداره اماکن نیروی انتظامی و شهرداری ، مراحل باید از ابتدا با مشخص نمودن محلی دیگر آغاز گردد

7- ارسال پرونده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

    مهم : جهت اطلاع از تعداد و مشخصات دفاتر موجود و درخواست های ثبت شده دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی می توانید در اینجا کلیک نمایید.

     

    جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 03832250414 تماس حاصل فرمایید.