پرش به محتوای اصلی

متقاضیان محترم اخذ پروانه جدید دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی می بایستی اصول حاکم بر صدور پروانه را به دقت مطالعه و در صورت داشتن تمامی شرایط نسبت به ثبت درخواست خود به سامانه https://licensing.cra.ir مراجعه نمایید.

مهم : جهت اطلاع از تعداد و مشخصات دفاتر موجود و درخواست های ثبت شده دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی می توانید در اینجا کلیک نمایید.

تذکر: در صورت عدم رعایت موارد مندرج در اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی- مصوبه شماره 2 جلسه شماره 317 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درخواست ها ترتیب اثر داده نخواهد شد و این اداره کل هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نمی پذیرد.

نکته: یکی از بند های اساسنامه شرکت حتماً می بایستی با موضوع تاسیس، راه اندازی و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و ارائه خدمات موضوع پروانه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه باشد.