پرش به محتوای اصلی

فرآیندانتقال مجوز دفاتر پیشخوان ( شهری / روستایی)

در صورت اطلاع و رعایت کامل مفاد آیین نامه دفاتر پیشخوان به شرط داشتن تمامی شرایط موجود در آیین نامه برای انتقال امتیاز مراحل زیر برای انتقال امتیاز باید انجام شود:

1-نسبت به ثبت درخواست خود به سامانه https://licensing.cra.ir مراجعه نمایید.

2- طرح و بررسی موضوع در کارگروه

3- معرفی شخص پیشنهادی به حراست جهت تکمیل پرونده و استعلام حراستی توسط دبیرخانه کارگروه (حداقل مدت زمان: 1 ماه)مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده حراستی"

4- معرفی شخص پیشنهادی جهت استعلامات 5 گانه توسط دبیرخانه کارگروه و تحویل به متقاضی (کیفری-عدم اعتیاد-مالیاتی-بانکی-بیمه ای)

5- تحویل پاسخ استعلامات ردیف 4 به دبیرخانه کارگروه

6- معرفی دارنده پروانه جهت تسویه حساب با بیمه، امور مالیاتی و دستگاههای ارائه دهنده خدمات توسط دبیرخانه کارگروه

7- تحویل نامه های تسویه حساب توسط دارنده پروانه به دبیرخانه کارگروه

8- تکمیل فرم "تعهد نامه انتقال امتیاز" توسط دارنده پروانه

9- ارسال پرونده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تذکر مهم: بر اساس آیین نامه مذکور هرگونه نقل و انتقال اعم از وکالتی و ... غیر مجاز بوده

مهم : جهت اطلاع از تعداد و مشخصات دفاتر موجود و درخواست های ثبت شده دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی می توانید در اینجا کلیک نمایید.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 03832250414 تماس حاصل فرمایید.